Terrorn och den europeiska nyfascismen

Attentaten mot Oslos regeringskvarter och Arbeidernes Ungdomsfylking i går har försatt mig i chock, sorg och vanmakt. Redan innan de sista döda är räknade så kan vi konstatera att det rör sig om den mest fruktansvärda attacken mot skandinaviska arbetarrörelse, någonsin. AUF har förlorat en stor del av sin kader, Arbeiderpartiet sin kommande kader. Unga socialister har spillt sitt blod. Från tidningarnas kommentarsfält bröt den nya högern in i verkligheten med bomber och kulsprutekärvar. Vi måste försöka första vad som hänt, varken för att urskulda eller för att vinna politiska poänger, utan för att försäkra oss om att det aldrig kan ske igen.

Högerextremt våld är ingen nyhet för den nordiska vänstern, men den trolige gärningsmannen i Norge kommer inte ur den traditionella NS-rörelsen eller Vit makt-miljön. På internet har han tagit ställning mot nationalsocialism och ”etnonationalism” och för Israel. I hans noggrant tillrättalagda Facebookprofil kallar han sig konservativ kristen och framstår som beläst i det liberal-konservativa kanon. Han har en bakgrund i högerpopulistiska Fremskrittspartiet och dess ungdomsförbund. I en sorts politisk självbiografi på document.no skriver han att han tillhörde den laissez faire-liberala och kulturkonservativa falangen i FrP.

Eurabien och de socialdemokratiska quislingarna

Centralt i den gripnes föreställningsvärld är kampen mot Eurabien. Tron på förekomsten av ett ”Eurabien” är en konspirationsteori som 2005 lanserades av den egyptisk-brittiska författarinnan Bat Ye’or i en bok med samma namn.

Teorin går i korthet ut på att OPEC-länderna i samband med oljekrisen 1973 tvingade på EG:s ledare ett avtal som i hemlighet underkastade Europa  muslimsk kontroll. De europeiska staterna är inte längre demokratier utan dhimmikratier. Det finns en hemlig europeisk regering, ett mystiskt utskott inom ”Euro-Arab Dialogue”. EAD utgör Eurabienteorins motsvarighet till antisemitismens Zionist Occupation Government. Precis som med ZOG-teorin så anses hela ”eliten”: politiker, journalister, intellektuella, etc. vara ockupationsregeringens trogna lakejer.

En viktig del av avtalet innebar att Europa tvingades acceptera en konstant hög invandring från muslimska länder. Genom invandring och hög nativitet ska muslimerna i Europa tillslut bli tillräckligt många för att ta över.1

Teorin har fått omfattande spridning bland högerextremister i Europa och USA, men har också i vissa former anammats av etablerade akademiker och högerskribenter, exempelvis Francis Fukuyama. Egentligen är det en tillspetsad form av Huntingtons teori om det kommande civilisationskriget, med den modifikation att den muslimska världen i princip redan erövrat Europa i hemlighet. De nyfascistiska anhängarna av teorin ser sig som motståndskämpar bakom fiendens linjer. Paralleller till den antinazistiska motståndskampen är inte ovanligt i länder som var ockuperade under kriget.

Men Europa hade aldrig fallit om det inte var för att nationerna redan var försvagad inifrån. Man skyller på dekadensen, sekulariseringen, på feminismen som fått västerländska kvinnor att sluta föda barn. Men den främsta syndabocken är de socialdemokratiska välfärdsstaterna. Genom höga skatter, förbud och statliga interventioner så har socialdemokraterna passiviserat européerna. Mark Steyn, en av islamofobins chefsideologer, skriver:

Det finns ett samband mellan den socialdemokratiska statens strukturella svaghet och uppstigandet av en globaliserad islam. Staten har gradvis annekterat alla ansvarsområden i ett vuxet liv – hälsovård, barnomsorg, äldreomsorg – till den grad att medborgarna har avskurits från mänsklighetens primära instinkter, inte minst överlevnadsinstinkten (…) Medborgaren är föga mer än en pundare eller en statsnarkoman.2

Socialdemokraterna anses ha genomfört sin undergrävande verksamhet mer eller mindre medvetet. De är precis som resten av etablissemanget ockupationsmaktens samarbetsmän.

Torbjörn Jerlerup har samlat citat om socialdemokratin från den nyfascistiska miljö i Norge som den gripne var en del av. Danska Modkraft skriver om den islamofoba diskussionsidan document.no där den gripne varit aktiv att:

Særlig de siste månedene har document.no kjørt sterk hets mot Arbeiderpartiet (Socialdemokraterne) og regjeringspartneren SV (søsterpartiet til dansk SF), der hovedslagordet har vært at de er »landssvikere« (landsforrædere) som må fjernes fra makten og stilles for retten fordi de tillater innvandring og asylsøkere.

Bilden är tydlig. Norge är åter ockuperat och denna gång är det socialdemokraterna som är quislingar.

Hatet mot marxismen

En annan judasgestalt i den Eurabiska berättelsen är marxisten, eller ”kulturmarxisten” som hen ofta benämns. Den gripne verkar ha gett kampen mot Frankfurtskolan samma dignitet som kampen mot den muslimska ockupationen. Det kan verka något märkligt att den idag ganska bortglömd strömning inom västmarxismen ska få spela en sådan roll. Frankfurtskolan och kulturmarxismen är emellertid i den nyfascistiska diskursen kodord för en mängd samtida intellektuella tendenser, allt från radikalfeminism till queer och postmodernism. Enligt den gripne själv så består kulturmarxismens program av:

 • Sexuell frigörelse
 • Feminism
 • Rätt till arbete
 • Narkotika/alkohol/party
 • Multikultur

Vissa nyfascister menar att marxisterna sedan slutet av andra världskriget på Sovjetunionens order undergrävt den västerländska civilisationen. En vanlig föreställning är att ”68:orna” med vägledning av Gramscis teorier medvetet infiltrerat media, kulturliv, kyrka och akademi för att skapa en politisk korrekt hegemoni.

Den politiska korrekthetens edikt genomdrivs av militanta vänsterrörelser. Den gripne skriver:

Konservative tør i dag ikke flagge sine synspunkter på gaten da de vet at ekstreme Marxister klubber dem ned. Vi kan ikke akseptere at Arbeiderpartiet subsidierer disse voldelige ”Stoltenberg jugend” som systematisk terroriserer politiske konservative.

Sedan Sovjetunionens fall anses de västhatande kulturmarxisterna ha slutit förbund med den radikala islamismen och i den islamofoba miljön talar man om en svartröd allians eller en Marx-Muhammed-pakt. De beskrivs som en femtekolon som måste utplånas om den muslimska ockupationen ska kunna brytas.

Fascism för det 21:a århundradet

I Västeuropa växer en ny fascistisk rörelse fram, en rörelse som inte bara är en försupen nostalgiförening för beundrare av den tyska hitlerismen. Den är sällan antisemitisk, ofta Israelvänlig och alltid islamofob. Dess företrädare identifierar sig snarare som konservativa, liberaler eller traditionalister än som fascister. Den har sin politiska gren i delar av de högerpopulistiska partierna som Sverigedemokraterna, Fremskrittspartiet eller Dansk Folkeparti och sin militanta gatugren i till exempel English Defence League, en grupp som den gripne norrmannen varit i kontakt med. Den saknar vattentäta skott mot den etablerade högern.

Nu har alltså ett ofattbart fruktansvärt terrordåd framsprungit ur denna strömning. Vi kan inte utkräva något kollektivt från alla Sverigedemokrater och kommentarsfältsherrar för det som inträffat. Men lika lite som al-Qaida kan förstås utanför kontexten av den militanta islamismens framväxt så kan inte heller attentatet i Norge förstås frikopplat från den nyfascistiska miljön.

Här odlas en paranoid världsbild där hela kontinenten anses som ockuperad av fientlig makt. Socialdemokratin, marxister och arbetarrörelsens ungdom framställs som ockupationens quislingar och stormtrupper. Samma ideologi sprids i Sverige av de inom och utanför SD som hetsar om ”Mona Muslim”. Tragedin i Norge visar att det bara krävs en person med katastrofal psykopatologi som påverkas av tidens strömningar för att ta till våld mot de som uppfattas som ockupationssoldater.

Allt tyder på att vi går in i en period av hård global kamp. Kapitalismen befinner sig i kris. Vi vet att den kommer ta till alla medel den kan för att överleva. Senast använde den sig av fascismen och nazismen för att krossa arbetarrörelsen. Att bekämpa nyfascism är för oss inget utslag av liberal tolerant godhet, det är bokstavligt talat en livsnödvändighet.

Vi måste bygga en stark antifascistisk rörelse, en stark arbetarrörelse. Vi måste bli många.

 1. För framställningen av Eurabienteorin och resten av redogörelsen står jag i djup tacksamhetsskuld till Andreas Malm och hans Hatet mot muslimer
 2. Mark Steyn, America Alone – The End of the World as we Know it citerad ur Malm

95 svar på ”Terrorn och den europeiska nyfascismen

 1. Bra och sakligt upplagt. Det här är faktiskt första gången jag hört talas om ”Eurabien”. Intressant teori som säkert känns vettig för många som tycker att det daddas för mycket med invandrare.

 2. Pingback: En sorgens helg

 3. Pingback: Det är inte ofattbart, det är inte blint våld, det är terrorism | Svensson

 4. Grymt bra. Nu försöker ju SDL etablera sig på svenska fotbollsläktare med engelsmännen som förebild. Hur det går vet jag inte riktigt, men en handfull lättledda stollar (i alla fall i GAIS) har de fått med. Dessa hade antagligen varit naziskins på 90-talet.

 5. Pingback: Terrorn och den europeiska nyfascismen « Jobjörn Folkesson

 6. Det är nu dags att på allvar börja organisera en stark och effektiv antifascistisk rörelse, inte minst bland intellektuella och andra som traditionellt inte betecknat sig som ”antifascister”. En rörelse som förmår att analysera samtiden och nyfascisternas tankegods och erbjuda relevanta verktyg till övriga delar av samma breda rörelse med vitt skilda uppgifter.

  Men vi får aldrig ge avkall på det som skiljer oss från dem: vårt djupt demokratiska sinne, vår humanism och vår resoluta bestämdhet att aldrig låta fascismen segra. Även om vi aldrig får tveka vid nödvändig kamp. Vi har alltid besegrat fascismen och vi kommer att göra det även i framtiden.

 7. Pingback: Norge i mina tankar | Avtryck & funderingar

 8. Jag är tacksam över alla kommentarer och alla som hjälper till att sprida. Hoppas att texten kan bidra med något i dessa sorgens och vanmaktens dagar.

 9. Viktig text! Jag anser att Vi är många och vi behöver bli starkare tillsammans och stötta varann än mer i kampen mot ondskefulla tankesätt och handlingar. Den som känner sig sedd och blir bekräftad stärks ju också som person och blir mer säker på sin tro och sak.

 10. Pingback: Svart fredag. – Fragment

 11. Herregud, plötsligt benas detta gytter av obehagliga tendenser ut. Begrepp för begrepp. Ovärdeligt! Tusen tack för det!

 12. Mycket bra skrivet! Fint att du välformulerat nedprintat det jag tänkt i frågan! 😉

  Du/någon som läser detta och har tid över borde kanske översätta till engelska så fler kan ta del av visdomen?

 13. Pingback: The Knight in Shining Armour – En Tvättäkta Terrorist | Nemokrati

 14. Mycket bra! Nu är hög tid att samlas för att motverka, på ett fredligt sätt! Vi får aldrig använda samma metoder som de mörka krafterna.
  Kampen går vidare för en bättre värld!

 15. Intressant att notera den totala avsaknaden av klassanalys hos dessa fascister. Till och med de flesta nazister har mer klassanalys än dessa galningar.

 16. Det är bra att du är intellektuellt hederlig, i den meningen att du inte anklagar etniska nationalister som delaktiga i detta.

 17. SD, DF, PVV och liknande kulturnationalistiska partier, har egentligen ingenting med vit makt-grupperna/preservationisterna att göra, och de betraktar varandra som dödsfiender.
  Vit makt-grupperna (preservationister, etnopluralister) är förmodligen lika illa berörda som alla andra, av den här händelsen. De vill förmodligen avrätta Breivik och ser honom som en sionistisk landsförrädare.
  Kulturnationalisterna, som Breiving, exempelvis, har å sin sida betraktat nazister som islamister.

 18. Pingback: ”Vårt svar är mer demokrati, öppenhet och humanitet. Men aldrig naivitet.” « Parkstugan

 19. Fascismen måste mötas med våld. När ska alla alla hippies förstå att antivåld är kapitalismens propaganda för att stå emot arbetarklassen och att Gandhi var kapitalist och nationalist?

  • Fascismen måste mötas med våld, ibland. Att folk jobbar med olika strategier är inte ett problem i sig. Det enda problemet är när man dogmatiskt bestämmer sig för att den egna metoden är den enda som ska gälla för hela den antifascistiska rörelsen. Men ja, hata Gandhi!

   • Gandhi menade väl att ickevåld ibland kan vara våldsammare än att att utöva våld, om våldsutövandet t.ex. sker som något slags försvar? D.v.s. han var inte så ”hippieflummig” som mångas bild av honom antyder.

   • Vad är detta jag tyckte att analysen var bra ända tills nu. Vad är detta hata Gandhi, Har ni verkligen läst på vad han lyckades med att få engelsmännen att lämna Indien genom fredliga metoder. Antivåld är ända vägen. Våld föder bara ännu mera våld det finns hur många exempel som helst på detta. Gandhi är en av de mest fantastiska människor som levat. Läs boken ”Mahatma” av Zac O Yeah. Snacka om flummare.

  • Jag måste säga att inlägg som det här ger mig väldigt dåliga vibbar om vad för grupperingar som skapas av terrordådet i Norge. Glöm inte att störtningen av Mubarak i Egypten byggde på icke-våldsmetoder.

   • Skojar du? Fanns det inget våld i Egypten?

    Det icke-våld som utövades byggde på ett hot om våld – rör ni oss går det bananas vilket det också gjorde massvis med gånger.

 20. Jag tror man gör det enkelt för sig att utgå från att dessa människor inte är nazister, de är inte nazister i den utmärkelse som på 1930-talet, nej det här handlar om modern nazism för att locka till sig det intellektuella samhället och sedan arbetarrörelsen.
  Dåtida nazism behövde utrotningar och koncentrationsläger, det behöver inte den moderna nazismen, det samhälle vi byggt upp räcker för att få igenom Hitler och Himlers alla förvridna idéer. Men den övervakning vi har kan man kolla upp alla statliga fiender, med den fosterdiagnostik som idag finns kan man se till att alla icke friska eller icke rasrena människor inte föds, i stället för utrotning då.
  Sedan med fotboja kan man isolera statens fiender i sina egna hem i stället för koncentrationsläger.
  Dessa rörelser har bara bytt ut judarna mot muslimer för att få med sig folk, judar är passé tack vare förintelsen, idag är det Romer och Muslimer som kommer att förföljas, men vi kommer inte få se läger och sånt, det är inget för de moderna nazisterna, därför är dessa nya nazister farligare än vad Hitler var, de kommer visa sitt rätta ansikte när de politiska grundförutsättningarna gjort att de sitter med reell makt och styr ett eller flera länder och då är det försent att agera från våran synvinkel för det är de som har kontroll över hela statsapparaten då samt internet vilket de kommer utnyttja fullt ut att skapa lögner som ser ut som sanningar.

  • Nej, man gör det enkelt för sig när man envisas med att kalla honom nazist och när det inte passar överhuvudtaget på hans ideologi (han tar tom gång på gång avstånd från nazism), försöka ändra vad nazism innebär!

   Att försöka rida på den avsky nästan alla känner för nazism genom att klassa allt sjukt och galet som sådan är inte bara billigt (och enkelt), det är FARLIGT. När så mycket klassas som nazism nöter man ut moståndet mot den faktiska nazismen som ingen tillsist kan identifiera. Det är som att ropa ”varg”, tillsist lyssnar ingen!

   Folk skriker rasist och nazist alltför lättvindigt. Det måste få ett slut, just för antirasismens skull. Varje gång man utan belägg anklagar någon/något för rasism eller nazism så UNDERGRÄVER man antirasismen.

   • Äntligen en förnuftets röst. Enögdheten är stor och dominerande i alla politiska läger; den är farligare än en vilken som helst idiotdoktrin. Vi bör hoppas på att folk med tiden lär sig skilja mellan skit och skit, liksom mellan snus och piptobak.

 21. Mycket intressant artikel.
  Jag har alltid funderat över hur den moderna fascismen skulle formulera sig när det väl blev dags. Att kalla alla otäcka högerextremister för f-ordet har inte känts särskilt relevant om man varit något sånär kunnig i ordets och rörelsens ursprung.
  Undrar om vi inte är där nu. Att det är järnhälens militanta tryne vi nu skådar.

 22. Kan bara hålla med Micke A. här ovan. Den här killen och alla de andra med liknande politiska åskådning är emot all form av socialism, även nationalsocialism (nazism). Han uttrycker även starkt motstånd mot fascism. Det fack han och hans gelikar bör placeras in i är någon form av extrem ny-konservatism.

  Vad vi sett är den logiska förlängningen av ”war on terror”, i princip en självutnämd lakej till den neokonservativa Bush-regimen, som behöver utmåla islam som nazism för sin egen justifikation. ”Either you are with us, or you are with the terrorists” I hans neokonservativa skalle blir då hela vårt politiska etablissemang till fascist-nazistiska terroristlakejer.

  Men jag måste höja ett varningens finger till bloggägaren angånde det där om att försäkra sig om att det inte händer igen. Den sortens försäkringar blir lätt till ”Terrorism och demokrati går inte ihop, låt oss därför avskaffa demokratin” När man närmast avskaffar det öppna och fri samhället genom att införa ett övervaknings och kontrollsamhälle, då kväser man i samma slag åsiktsbildningen som är grunden för opposition som i sin tur är grunden för demokratin, utan avvikande åsikter finns ju liksom inga reella valmöjligheter och demokratin reduceras till den som rådde i Deutche Demokratische Republik.

 23. Pingback: Terrordådet i Oslo, källkritik och behov av litteratur | Bibliotekariebloggen

 24. Fantastisk analys som inte skyller sådana handlingar på enskilda, galna våldsmän utan ser dem för vad de är – ett symptom av vårt politiska klimat (vilket förstås inte tar bort skulden från gärningsmannen). Mark Steyns ”America Alone” ligger inslängd i ett skåp hemma; jag har läst större delen av den men ständigt kastat iväg den i ren frustration över innehållet. Fortsätt att skriva!

   • Inte papperstidningen men Leman talar om detta i SR.
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4616193

    ”Inom vik makt-miljön har vi redan fått svar på det här. Det här är en sionist, en så att säga judelakej enligt dom här grupperna och han är frimurare. Enligt den nazistiska ideologin ser man frimureriet som ett judiskt verktyg för att nå världsherravälde, så dom har redan givit sitt svar. Dom är emot honom å det kraftfullaste. Jag tror att det vi måste göra nu är att blicka framåt och se att det här är en annan miljö där man kan radikaliseras till den här gränsen. Om vi kallar det här för en vit makt-miljö så kan vi inte heller förstå och hålla uppsikt över de här grupperna och utvecklingen av en större antimuslimsk och våldsam miljö.”

 25. Pingback: Begrav våra hjärtan i Utøya | Min luktar oxo fisk!

 26. Pingback: Judebolsjevism och kulturmarxism | gusart – poesi & politik för ett hållbart liv

 27. ”AUF har förlorat en stor del av sin kader, Arbeiderpartiet sin kommande kader”. Just detta har jag inte hört NÅGON annan benämna. Det talas om att detta är ett hot mot demokratin, men inte att det faktiskt har SKADAT det vänsterpolitiska fältet… Det är ju också lätt för oss att sitta här och säga att vi inte ska vara rädda. Men de som var MED som precis undkom att själva bli avrättade, de kan vi bara hoppas har modet och styrkan att komma igen. Och de, var där, på Utöja för att verka för en framtid där socialism, demokrati, jämlikhet, solidaritet fortsatt är grundvärderingar i vårt samhälle… Så TACK, för att du reder ut begreppen åt oss och får oss att förstå att detta inte var en enskild galning och enskild händelse.

 28. Pingback: Efter attackerna – ett försök att förstå för att förändra. | Pooma – politiskt och poetiskt magasin

 29. Pingback: Hatet mot socialdemokratin « Liljeros Logg

 30. Pingback: Niklas.in - En politisk galning

 31. Pingback: Varför? » Det vita fältet

 32. Magnus, tror du bestämt grovt missuppfattat mitt inlägg, jag höjde en varningens finger mot att avskaffa demokratin och införa Fascism/Nazism, med dagens teknik är det väldigt lätt att kontrollera medborgarna i ett land så att man behöver inte Hitlers eller Francos metoder.
  Nej jag ser förövaren som en morden nazist, ju mer man läser om hans manifest är det klassisk nazism i vissa bitar, bara det här med korsriddare är ju den ursprungliga tanken med SS.Och att han utser sig till den starke mannen och glorifierar sig till den milda grad han gör, så gjorde Hitler.
  Magnus jag är så mycket socialist man kan bli, jag har hatat nazism och fasism i hela mitt liv,
  Det låter mer på dej att du hellre vill leva i en sådan värld, ja grattis, att göra världen fullständigt rasren vilket är deras mål i grunden leder bara till mänskligetens undergång, det är ju ochså en nazistisk tanke att leva i ett rasrent Europa som förövaren framhåller, nej han är modern nazist inget annat.

  • Det går ju inte att ta dig på allvar.. inte nog med att ”det gjorde hitler också” är ett pinsamt skämt till argument eftersom det kan användas mot alltifrån byggandet av motorvägar till djurskydd så låter du rent kompulsivt insnöad på nazister. Inse att det faktiskt finns andra fascistiska högerhot, mer aktuella sådana dessutom, där ute.

   Och nu flyger du på denna ”Magnus” utan anledning också.. anklagar han för att vilja ha ett ”rasrent samhälle” dessutom.

   Ta din medicin för fan.

 33. Folkpartiet var väl så nära mitten man kunde komma förr i tiden? Man var i princip socialdemokrat, fast liberal då, och inte socialist. Alltså det parti som på nåt sätt utgjorde mittenfåran. Det normalaste man kunde vara. Perfekt svenskt.

  Nufrörtiden är FP utträngt från mitten av Moderaterna så till den grad att jag undrar om det före valet 2010 gick att se nån egentlig skillnad på Folkpartiet och Sverigedemokraterna för en medelsvensk politiskt utomstående och historielös väljare.

  Om det finns nåt som kan kallas politisk normalfördelning så innebär det att när mitten flyttar sig, så flyttar naturligtvis normalfördelningens svansar också.

  Breivik skrev tydligen: ”Jeg er selv protestant og døpte/konfirmerte meg av egen fri vilje da jeg var 15. Men dagens protestantisk kirke er en vits. Prester i jeans som marsjerer for Palestina og kirker som ser ut som minimalistiske kjøpesentre./… Det eneste som kan redde den protestantiske kirke er å gå back to basics.”

  Låter som en helt normalsvensk åsikt i mina öron.

 34. Bra jobbat! Det är svårt att analysera såhär komplexa situationer i studens hetta, men det här är verkligen mycket bättre än något jag läst om händelsen tidigare, kanske främst för att alla verkar ha fått för sig att det är »obegripligt« eller ett »vansinnesdåd«, och därmed gett upp alla försök till förståelse. Här kan vi utnyttja vårt relativa avstånd till rörelsens fördel: vi bor inte i Norge och är ju inte direkt berörda (det vill säga om vi inte känner personer som drabbats). Vi kan distansera oss, trots allt.

  Vad som stör mig mest är hur välplanerad attentatsmannen måste ha varit. Alltså det här är inget man gör på en kväll direkt – om man ska tro de borgerliga tidningarna så ska han ju ha lagt ner typ nio år av sitt liv på detta. Det är liksom inget »åh nej rösterna sa åt mig att göra det«-vansinnesdåd. Och han verkar ju inte ångra sig heller. Det är aspergertendenser när de är som allra sämst, på något sätt. Frågan är om det finns fler som han, om det här kommer att ändra hotbilden mot vänstern och så vidare.

  Om jag vore mer lagd åt konspirationsteorier skulle jag fundera på om det var så att han var handplockad och tränad av någon mer eller mindre underjordisk rörelse. Men förutom lös nätkonversation och ideologisk kompatibilitet så verkar han ju inte alls haft att göra med övriga nyfascister!

 35. Pingback: Minnesstund för de omkomna i Norge

 36. Pingback: Anders Behring Breivik | Pontus hörna

 37. Pingback: Fantastiskt av MFF och så några texter att läsa | Henrik Rydström

 38. Rätt diagnos: Herostratisk ryktbarhetsyndromen

  Att se den norske massmördaren som en typisk antiislamist är fel diagnos. Och alla kommentarer om hans gärning skjuter över målet. Det verkar som om ingen har hört talas om ”herostratisk ryktbarhet”
  Tragedin i Norge har inte med islamism eller inte islamism att göra. . De som bara är ute efter muslimerna ”hoppades” att gärningsmannen var en islamist. Han mördade inga islamister, bara socialdemokrater.
  Han är visserligen antiislamist, eftersom det ingår i det program som han följer. Han presenterar sig som judevänlig men antimarxist. Och han ser knappast hatiskt ut. Han ängrar inte vad han gör men han drevs inte ens av ”hat” mot de ungdomar som han tog livet av. Han är fullständigt likgiltig och känslokall för andra. De människor som han drabbar är bara ett medel, en förevändning för att nå sitt mål. De drivs av ett slags storhetsparanoisk narcissim som heter ”herostratisk ryktbarhet”. De offrar gärna sitt eget liv, om så behövs, för att nå sitt syfte. Behring Breivik är redo att glad och tillfredställd ta skedet i vaker hand och tillbringa resten av sitt liv i fängelset. Det visar sig i hans önskan om att rättegången skulle vara offentlig för att kunna skryta öppet över sitt dåd och argumentera för dess rättfärdigande. Han hade t o m författat i förväg ett långt manifest (ett slags Mein Kampf) som skulle läsas upp och spridas. Han ville uppträda vid rättegången i uniform och krävde att få disponera elektronisk apparatur i cellen, för att ägna sin fångenskap åt att fylla på sin historiska redogörelse.
  Det har alltid funnits människor som, i brist på andra meriter och i strävan efter att bli sedda, har begått storartade förödande handlingar, för att bli berömda och gå till historien. Alla detaljer visar att det är detta som driver denne vidrige skitstöveln. ”I sitt huvud är han en martyr. En hjälte. Missförstådd av sin samtid, men med en plats i historieböckerna”, skriver Lasse Mannheimer i DN. Helt korrekt. Sådana figurer är de farligaste som finns. De kan liera sig med Gud och djävulen samtidigt för att nå sina syften.
  Namnet ”herostratisk” härstammar från Herostratos, en grek som brände ner det berömda templet, tillägnad gudinnan Artemis i Efesos, i nutidens Turkiet. Herostratos var en galning. Han brände ner templet för att bli påmind av historien. Detta hände, enligt uppgift, den 21 juli 356 f.kr., samma natt som Alexander den Store föddes. Massakern i Utöya, som kommer att stå att läsa om i Norges historieböcker i all framtid, råkade äga rum nästa samma dag som Herostratos gärning och skulle kunna betraktas som den herostratiska gärningens årsminne. Det låter som en tanke.
  Det herostratiska fenomenet visar ett drag i människosläktet som vore värd ett studium. Människan skiljer sig (Aristoteles Politiken) från andra djurarter, inte genom sin socialitet (många djur är sociala) utan genom sin speciella socialitet. Hundar är också väldigt sociala, men människan kan – på gott och ont – ersätta Naturen med Kulturen, tack vare hennes besittning av ”logos”: förnuft och språkförmåga (ratio et oratio i Ciceros ord). Individen formas av samhället, men hans socialitet kommer ofta i konflikt med han individualism som frångår den hänsyn som krävs i det ”goda samhället”. Detta är det ständiga problemet som politiken och demokratin aldrig lyckas lösa en gång för alla. Aristoteles påtalar tvetydigheten i ordet ”alla”, som kan inte alltid åsyftar ”var och en”. Det är svårt att notera skillnaden mellan samtycke och samförstånd och mellan det kollektiva och det gemensamma. Vår janusansikte får oss att tala om ”människan” och ”människor”, som om det vore detsamma.

 39. Pingback: Terrori ja eurooppalainen uusfasismi | Li Andersson

 40. Pingback: Terrori ja eurooppalainen uusfasismi | Eduskuntavaalit 2011 | Vaalikeskustelu.fi

 41. Pingback: Norge. | Victorias ankedoter

 42. Pingback: Nyfascismen – en produkt av den otyglade kapitalismens epok | Vad bör göras?

 43. Pingback: Lynchningarna i söderns USA och terrorattacken på Utöya är besläktade « Röda Berget

 44. Pingback: Det vita fältet

 45. Pingback: Islamofobi, eller, senkapitalismens fascistiska logik : Enmansutredningen

 46. Pingback: Jesper Berglund » Sidarkiv

 47. Pingback: >The attacks in Norway: Useful links | NY MORAL

 48. Pingback: Minnesstund för de omkomna i Norge | Vänsterpartiet Falkenberg

 49. Pingback: Begrav våra hjärtan i Utøya

 50. Pingback: Tystnaden är inget alternativ | Annelie Drewsen

 51. Pingback: Begrav våra hjärtan i Utøya | Dagarna jag saknar ord

 52. Pingback: Anders Behring Breivik – Webbstrateg.nu

 53. Pingback: Terrori ja eurooppalainen uusfasismi – Liandersson

 54. Pingback: Driftwood » Archive » Driftwood 9 07

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *