Programförklaring

Den här bloggen föddes ur en känsla av personlig kris. Efter valet i september stod det klart att fascisterna hade tagit sig in i riksdagen samtidigt som högern, trots ett uruselt utgångsläge, hade lyckats klamra sig fast vid den parlamentariska makten. De två arbetarpartierna fick tillsammans färre riksdagsplatser än någonsin efter den allmänna rösträttens införande. Socialdemokratins kris innebar inget uppsving för Vänsterpartiet. Samtidigt så pågår en ekonomisk kris och en klimatkris. I en period då en systemkritisk vänster borde ha alla chanser i världen att gripa problemformuleringsinitiativet så sätts dagordningen istället av högern och fascisterna.

Valet var bara en bekräftelse av den oro och förtvivlan inför läget i vänstern som jag känt under en längre tid. Kanske började det på allvar efter demonstrationen mot Davis Cup-matchen i Malmö i mars. Där kunde vi se hur alla spelade sina tilldelade roller med perfektion. Kravallvänstern gjorde exakt vad som förväntades av den, reformistvänstern gjorde exakt vad som förväntades av den, och snuten gjorde exakt vad som förväntades av den. Inga överraskningar. Jag har kommit att känna samma antipati mot kravallskådespelet som mot valskådespelet.

Men istället för att ge efter för bitterhet och resignation så beslutade jag mig för att åtminstone försöka göra något. Det finns i samtiden en mängd frågor som kräver svar. Vänstern äger det skarpaste analysverktyget i världen, mäktigare än alla CERN-datorer tillsammans, vi har marxismen. Märkligt nog använder vi det alldeles för sällan. Vi är för upptagna med kortsiktiga taktikdiskussioner eller nostalgiskt tillbakablickande. Så jag tillsatte en personlig kriskommission

Den här bloggen kommer inte att ge snabba kommentarer till nyhetsflödet. Det får ni söka annorstädes. Jag hoppas kunna ställa de stora frågorna. Kanske hittar jag aldrig några svar. Kanske blir jag en liten kugge i det maskineri som bygger upp en ny revolutionär vänster.

Inte heller kommer den att vara en populariserare av den socialistiska samhällsuppfattningen. Sådana texter har andra redan skrivit, bättre än vad jag skulle kunna göra.

Utgångspunkter

  • Jag hoppas att den här bloggen kommer att präglas av öppenhet och nyfikenhet.
  • Öppenhet betyder inte principlöshet. Det här är en blogg som tar ställning. För den revolutionära marxismen som formulerades av Marx och Engels och försvarades av Zimmerwaldvänstern mot revisionismen och socialchauvinismen i Andra internationalen.
  • Vänstern och arbetarrörelsens historia måste även den analyseras med hjälp av marxismen. En grundläggande slutsats är att alla socialismens teorier, traditioner, organisationer och kampmetoder präglas av sitt sammanhang, särskilt av de skikt inom arbetarklassen som bär upp dem. Denna materialistiska förståelse torde vara det mest verkningsfulla motgiftet mot sekteristiskt käbbel.
  • Arbetarklassen är aldrig enhetlig och därför kan arbetares erfarenheter aldrig vara enhetliga. Feministisk och antirasistisk/antikolonial teori har lärt oss att se hur klassen splittras upp genom konstruerandet av genus och etnicitet. Den ojämna geografiska utvecklingen innebär att arbetare i tredje världen eller på landsbygden gör andra erfarenheter än arbetarna i västvärldens urbana centrum. Arbetare inom olika branscher och med olika utbildningsnivåer gör också egna erfarenheter. Det finns många andra kategorier som skiktar klassen. Alla arbetare delar dock erfarenheten av att tvingas sälja sin arbetskraft och att hamna i konflikt med kapitalet.
  • Kommunisters uppgift är att överbrygga olikheterna mellan arbetarklassens skikt och att sammanbinda olika arbetarkollektivs kamp.
  • ”Kommunisterna skiljer sig från de övriga proletära partierna blott därigenom, att de å ena sidan i proletariatets olika nationella strider framhäver de av nationaliteten oberoende, för hela proletariatet gemensamma intressena och gör dem gällande, och å andra sidan därigenom, att de under de olika utvecklingsgrader, som kampen mellan proletariat och bourgeoisi genomgår, städse företräder hela rörelsens intressen.”

1 svar på ”Programförklaring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *